top of page
ייפוי כוח מתמשך בלשכה המשפטית של ויצו ברחובות

 

 

 

 

 

 

ייפוי כוח מתמשך
בלשכה המשפטית של ויצו ברחובות

מינוי אפוטרופוס (האפשרות היחידה עד שנת 2017)

מה יקרה כשאהיה מבוגרת? 

חלשה? 

חלילה, מה יקרה אם אאבד את הצלילות, כמו שקורה בעקבות מחלות כמו אלצהיימר, דמנציה, פרקינסון, ארוע מוחי, מחלת נפש, לא עלינו?

מי יטפל בי, ואיך יפעל מי שיטפל בי? 

איך יממשו את רצונותיי במצב שבו לא אוכל עוד להביע אותם?

 

בעבר הלא רחוק (עד שנת 2017), במקרה שבו אדם איבד את צלילותו, למשל כמו במקרים שהוזכרו, ובן משפחה - ילד או בן זוג, היה צריך לקחת אחריות טיפולית על קרוב משפחתו החולה, אז בן המשפחה המטפל היה נאלץ לפנות לבית המשפט ולבקש צו למנותו אפוטרופוס לקרובו החולה.

 

אולם למינוי אפוטרופוס יש חסרונות רבים מבחינת החסוי ומבחינת בני משפחתו. למשל -

 

א) הליך מינוי אפוטרופוס כרוך בהמצאת תעודה רפואית, קבלת הסכמות של קרובי-החסוי ופניה לבית המשפט למתן צו למינוי אפוטרופוס;

 

ב) זהות האפוטרופוס שימונה נקבעת על ידי בית המשפט אם אין הסכמת הקרובים לעניין זהות האפוטרופוס;

 

ג) אפוטרופוס מחוייב להגיש דיווחים, פרטות ומסמכים לאפוטרופוס הכללי;

 

ד) כשמינוי האפוטרופוס נתון בידי בית המשפט, לעיתים ממונה כאפוטרופוס לא מי שהחסוי היה רוצה בו, בעיקר במצב של מחלוקת בין הילדים. לעיתים החסוי היה מעדיף לראות בן משפחה אחר, למשל אשתו או אחד מילדיו האחרים, ממונה לאפוטרופוס שיטפל בו.

ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונוסף לו פרק חדש המסדיר עריכת "ייפוי כוח מתמשך".

זהו כלי משפטי חדש ומשוכלל, שמעביר את הכוח לידיו של כל אדם, בעודו צלול, לתת הוראות מפורטות לענין הטיפול בו אם חלילה יגיע למצב שבו לא יהיה צלול. 

 

כלי זה מונע מצב שבו הטיפול באדם, כאשר הוא כבר אינו יכול להביע את רצונו, אינו תואם את רצונו האמיתי.

 

התיקון לחוק מאפשר להימנע מהצורך למנות אפוטרופוס. במקום אפוטרופוס יש "מיופה כוח". כלשון החוק, האדם שיוצר את ייפוי הכוח הוא ה"ממנה", והוא ממנה את מיופה או מיופיי הכוח שיטפל או יטפלו בו כשלא יהיה צלול.

 

לשם הפעלת המנגנון שבחוק, על הממנה לחתום על "ייפוי כוח מתמשך", בעת שהוא מצוי במצב בריאותי בו הוא מסוגל להבין ולהורות מה רצונו.

 

בייפוי כוח מתמשך יכול הממנה לקבוע הנחיות מקדימות כיצד ינהגו מיופיי הכוח בעת שייפוי הכוח יכנס לתקפו, לאחר שהממנה כבר לא יהיה צלול. כך, למשל יוכל לקבוע:

 

         מי ימונה כמיופה כוחו;

 

         למנות מספר מיופי כוח ולקבוע כיצד יקבלו החלטות;

 

         לקבוע מה יהיו סמכויותיו של מיופה הכוח, מה המגבלות שיחולו עליו;

 

         לחלק סמכויות בין מיופיי הכוח, ולקבוע מנגנון הכרעה למקרה של מחלוקת בין מיופיי הכוח;

 

         מה יהיה האירוע שיגרום לכניסת המינוי לתוקף (למשל, מסירת חוות דעת של רופא גריאטר או פסיכוגריאטר לאפוטרופוס הכללי, שהממנה אינו מסוגל "להבין בדבר". אפשר למנות גם את רופא המשפחה האישי לכך כחלופה);

 

         להורות כי מיופה הכוח ימשיך לתמוך בבני משפחה או במוסדות שהממנה נהג לתמוך בהם;

 

         יכול להביע את רצונו בדבר בית אבות בו הוא מעדיף לשהות, או להביע את התנגדותו להתאשפז בבית אבות;

 

         ניתן להשאיר הוראות למיופיי הכוח לטיפול בעניינים רכושיים, כגון טיפול בנדל"ן, רכבים, מניות, חלוקת אחריות בין ילדים;

 

         ניתן להשאיר הוראות למיופיי הכוח לטיפול בעניינים רפואיים, יש לשים לב שהנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי ע"פ חוק החולה הנוטה למות, ממלאים בטופס נפרד שנשלח למשרד הבריאות, ולא בגוף ייפוי הכוח המתמשך.

 

ועוד, ע"פ הצורך האישי של כל אדם.

Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2
Sketch Arrow 2

 

ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח רגיל

ייפוי כוח מתמשך עובד הפוך מייפוי כוח רגיל. ייפוי כוח רגיל, כמו זה שאדם נותן לעורך דין כדי להפוך אותו לשלוחו המייצג אותו בעניין משפטי, הוא מסמך הנערך מכח חוק השליחות. ייפוי הכוח תקף כל עוד הלקוח, השולח, חי וצלול. עורך הדין השליח הוא ידו הארוכה של השולח, ואם השולח לא חי או לא כשיר, נשמטת היד הארוכה (עורך הדין השליח), ובטלה ומסתיימת שליחות. ייפוי כוח רגיל מאבד מתוקפו ופוקע בעת שנגרעה כשרותו של מייפה הכוח (ס' 14 לחוק השליחות).

ייפוי כוח מתמשך עובד הפוך. אדם ממנה מיופה או מיופיי כוח, בדרך כלל את ילדיו או בן/בת זוגו, לטפל בו במצב שבו הוא לא יהיה צלול ("מבין בדבר"). 

אם עורך ייפוי הכוח, השולח, הופך להיות לא כשיר, לא צלול ("לא מבין בדבר"), אז באותו הרגע מתחילה השליחות וייפוי הכוח מתחיל לפעול

כלומר, בניגוד לייפוי כוח רגיל, בייפוי כוח מתמשך מצב של חוסר כשירות, חוסר צלילות, לא מפסיק את השליחות, אלא דווקא מתחיל אותה.

לסיכום: מה היתרונות בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

         מונע את ניצול מצבך לרעה במקרה שבו איבדת את כשירותך הקוגנטיבית או המנטאלית.

 

         מפרט ומבטיח את מימוש רצונותייך לגבי עניינך הרפואיים, הרכושיים והאישיים​, במצב עתידי שבו לא תוכלי להביע רצונות אלה.

 

         מונע סכסוכים משפחתיים ומשפטיים.

 

         ​חוסך בעלויות ובירוקרטיה.​

 

         הפעלת ייפוי הכוח מבוצעת באופן מהיר בעת הצורך, ע"י מיופיי הכוח. מעבירים לאפוטרופוס הכללי חוות דעת של רופא גריאטר על מצבו של הממנה. הדבר נעשה באתר ייעודי באינטרנט. אין צורך בפניה לבית משפט. זה מקל על הילדים ברגעים קשים שמחייבים פעולה מהירה, כגון בעת אשפוז.

כלים משלימים לצד מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך

החוק מציע מספר מנגנונים, שמאפשרים להימנע ממינוי אפוטרופוס, או מאפשרים לקבוע את זהות האפוטרופוס העתידי ולהנחות אותו במילוי תפקידו.

 

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (מי יהיה האפוטרופוס שלי)

אדם בגיר "ובעל כשירות" רשאי לתת הנחיות למצב עתידי שבו יהיה צורך למנות לו עצמו אפוטרופוס. 

בהנחיות יכול האדם לקבוע - 

 - את זהות האפוטרופוס;

 - הנחיות ספציפיות לפעולת האפוטרופוס.

עניין זה מוסדר בסעיף 35א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

מסמך ​הבעת רצון (מי יהיה האפוטרופוס של ילדי)

מי שמשמש אפוטרופוס על ילדו הקטין או על אדם אחר, רשאי להביע את רצונו, במסמך שנערך על פי החוק ("מסמך הבעת רצון"), כי במועד שבו יחדל להיות מסוגל לדאוג או לקבל החלטות בענייניו של אותו אדם, כי אז ימונה לו אפוטרופוס שקבע אותו אדם.

כלי משפטי זה עשוי להיות רלוונטי להורים יחידאים.

עניין זה מוסדר בסעיפים 64, 64א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

 

מינוי תומך בקבלת החלטות

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי שנועד לשמש חלופה לאפוטרופסות. הסדר זה מיועד לסייע לבגירים שמסוגלים לקבל החלטות בעצמם, אך מתקשים באיסוף או בהבנת המידע הנדרש לקבלת ההחלטה או במימושה.

תומך בקבלת החלטות ממונה ע"י ביהמ"ש, וחייב בדיווחים לאפוטרופוס הכללי, כמו אפוטרופוס.

עניין זה מוסדר בסעיפים 67ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ראי סרטון קצר, ובו הסבר של האפוטרופוס הכללי על ייפוי כוח מתמשך.

ניתן להריץ לדקה 3:57 בסרטון, לשמוע על ייפוי כוח מתמשך

מדיניות הפרטיות שלנו: לא נעביר את הפרטים שלך לאף אחד אחר

יש לך שאלה בענין ייפוי כוח מתמשך?

יש לראות בכל האמור באתר מידע כללי. המידע באתר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי עם עורך דין. אין להסתמך על האמור באתר בעשיית מעשה, או הימנעות מעשית מעשה, ללא יעוץ משפטי ספציפי.

bottom of page