<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-69743568-5"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-69743568-5');
</script>

פסיכולוגית קלינית ד"ר שרון זיו ביימן חושבת שהמצב הזה של הבידוד חושף את החולשות והחוזקות של מערכת היחסים. 

אם אתן מרגישות עכשיו, בימים האלה איזה קושי, זה כנראה קושי שחיכה בפינה. עכשיו יש הזדמנות להתמודד איתו…

הפוסט פורסם בכאן | דיגיטל

שירותי הלשכה המשפטית של ויצו רחובות -

h...

אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, לא מבחינה רפואית ולא מבחינה כלכלית. בתקופה זו מתחדדות ומעוצמות מצוקותיהם של כל אחד ואחת. מתחים, חרדות ומצוקות אלה אינם פוסחים על ילדינו. מצוקה יכולה להפוך להזדמנות להורים להתכנס ולהתמקד בחשוב, בטיפול ובהכלה המיטבית של ילדיהם. אצל ילדים רבים...

בשל החשש מעליה במקרי האלימות במשפחה בתקופה זו, הקים הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מערך של עורכי דין, הזמינים לטפל בכל בקשה הנוגעת לחשש מאלימות במשפחה, לרבות ייצוג בבקשות לצווי הרחקה והגנה בתיקי אלימות במשפחה.

השירות ניתן בכל בתי משפט השלום ובתי המשפט לענייני משפחה ברחבי הא...

Please reload