top of page

האגף לסיוע משפטי

מחוז מרכז (לוד)

 

תושבות רחובות שייכות למחוז מרכז של האגף לסיוע משפטי במשרד שנפתח לאחרונה, ולא למחוז ת"א.

זה אומר, שתושבת רחובות שמבקשת לקבל ליווי של עורך דין מהסיוע המשפטי, צריכה לפנות למשרדי מחוז מרכז בלוד, ולא למשרדי הסיוע המשפטי בת"א.

פרטים על מחוז מרכז בלוד אפשר לראות באתר משרד המשפטים, וגם בדף הזה.

בכל פניה לסיוע המשפטי צריך לבוא עם טופס פניה ללשכה לסיוע המשפטי.

בהצלחה.

    הלשכה לסיוע משפטי מחוז מרכז בלוד

רח' אבא הילל סילבר 13

לוד, 7129463

קבלת קהל

שעות קבלת קהל:

ימים א' ב' ג' ו-ה', בין השעות 12:30 -8:30.

ביום ג', גם בין השעות 17:00 -15:00.

ביום ד', לא מתקיימת קבלת קהל במחוזות

טלפון

1-700-70-60-44 שלוחה 4

שעות פעילות המוקד הטלפוני: 16:00 -8:00.

מוקד טלפוני ארצי 6405* שלוחה 1

פקס

02-6468008

דוא"ל

moked-siyua@justice.gov.il

תשומת לבכן כי בשליחת דוא"ל יש לציין את שם המחוז אליו אתן משתייכות (במקרה זה, מחוז מרכז - לוד).

הערות

​כדי שנוכל לבדוק את פנייותכם, עליכם להביא עימכם:

  • תעודת זהות.

  • תשלום אגרה בסך 36 ₪.

  • טופס בקשה למתן סיוע משפטי – לא חובה!

  • יודגש, כי אם ברצונכם לייעל את הטיפול בבקשתכם מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה לפגישה עם  עורך הדין, ולהעבירו באמצעות הדואר או הפקס.

מדיניות הפרטיות שלנו: לא נעביר את הפרטים שלך לאף אחד אחר.

תשובה מהירה לכל שאלה:

יש לראות בכל האמור באתר מידע כללי. המידע באתר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי עם עורך דין. אין להסתמך על האמור באתר בעשיית מעשה, או הימנעות מעשית מעשה, ללא יעוץ משפטי ספציפי.

bottom of page