הלשכה המשפטית
של ויצו ברחובות

רח' הרצל 131 רחובות

                      טל'

08-9453395 פקס

תשובה מהירה לכל שאלה: